lørdag , 13. juli 2024

Guide til anvendelse af diagnosestik, NA

Denne guide beskriver hvordan man kan aflæse computeren diagnose uden anvendelse af professionel udstyr. Før du begynder at rode med din bil, læs venligst følgende Disclaimer.

Metoden virker kun med de modeller, som har en diagnosetilslutning, som vist her til højre. Modeller med OBD-11 systemet, eller seriel data tilslutning kan kun aflæses af professionelt måleudstyr.

Diagnose stikket ser ud som følgende:

FENFault Codes – ENgine

MENMonitor Switch Function – ENgine

TENTest ENgine

+B – +Battery (12V) (når motoren er tændt)

GNDGrouND (0v) (2 terminaler)

IG-IGNition -ve pulse

TFATest FAn

F/PFuel / Pump

Biler med ABS og andet ekstra udstyr kan have flere tilslutninger end ovenstående.

Krævet hardware

 • ca. 5 cm ledning med hård kerne (ikke små tråde), som er afisoleret i begge ender. Alternativt en bøjet papirklips. Det bedste er en ledning med krokodillenæb i begge ender. Hvis der vælges klips løsningen så isoler den midterste del med tape etc. så der kun er ca. 0,5-1 cm frit metal.
 • En 12v diode med indbygget modstand (ca. 1 Kohm). Det frarådes at bruge en diode uden modstand (*).

Forberedelse

 • Motoren skal være varm og tænding slukket!
 • Åben diagnoseboksen så ovenstående diagram bliver synligt.
 • Find tilslutningerne “GND” og “TEN”.
 • Monter din klips eller ledning til tilslutningerne “GND” og “TEN”. Vær omhyggelig med at det er de rigtige tilslutninger, som er forbundet.

Udlæsning af fejl fra ECU (bilens computer)

Modeller solgt i USA har en indbygget diagnoselampe i instrumenteringen. Disse modeller behøver ikke montering af dioden for at udføre fejludlæsningen.

 • Gør computeren klar til aflæsning ved at følge trinene under “Forberedelse”.
 • Forbind dioden til “FEN” og “+B”.
 • Drej tændingsnøgle til niveauet før bilen starter. Motoren må IKKE startes!
 • Dioden lyser i tre sekunder og går ud.
 • Efterfølgende vil fejlkoder blive vist via blink. Hvis dioden ikke blinker er der ingen fejl registreret i computeren.

Koderne aflæses som følgende:

 • Lange blink (1,2 sekunder) indikerer det første ciffer i en tocifret kode
 • korte blink (0,3 sekunder) indikerer det andet ciffer i en tocifret kode.
 • Eksempel 36 indikeret ved tre lange og seks korte blink.
 • Hver fejlkode adskilles ved en 4 sekunder pause.
 • Når alle fejlkoder har været vist gentages sekvensen efter at der har været vist et enkelt langt blink (>1,2 sekunder).
 • Afhjælp fejlen eller nulstil computeren for at undgå at fejlen ikke er reel.
 • Når alle koderne er udlæst nulstilles computeren ved efter at have afbrud tændingen og fjernet diode og ledningen mellem “GND” og “TEN” ved fjerne sikringen “BTN” fra sikringsboksen i motorrummet og trykke på bremsepedalen i 5 sekunder. Genindsæt sikringen og drej tændingen til niveauet før bilen starter.
 • Efter min. 6 sekunder kan bilen startes
 • Kør min 3. minutter hvor motoren drejer mere end 2000 omdrejninger/min.
 • Hvis fejlkoden stadig kan aflæses er der ikke tale fejlrapportering og fejlen bør afhjælpes. Fejl kan også opstå hvis der ikke er ordentlig forbindelse til de sensorer som rapporterer tilbage til ECU’en (computeren).

Fejlkoder

Følgende oversigt viser fejlkoder, deres kilde og mulig årsag. Der kan være mindre afvigelser mellem de forskellige modeller.

Kode Sensor eller system Diagnose
01 Tændingsmodul Signal mangler. Check tændrør og tændkabler. 
02 Toppunktsføler cylinder 1 Signal mangler. Check knastaksel censor.
03 G Signal (SGT for 1,8L) Signal mangler. Check knastaksel censor.  Afbryder brændstofstilførelse.
04 SGC signal (1,8L) Signal mangler. Check knastaksel censor. Afbryder brændstofstilførelse og tændrørs gnist.
05 Bankesensor Fejl i strømkreds.
06 Hastighedsgiver Fejl i strømkreds.
08 Luftmængdemåler Fejl i strømkreds.
09 Vandtemperaturmåler Fejl i strømkreds. Fejlprogram rapporterer konstant 35 grader til ECU.
10 Lufttemperaturmåler Fejl i strømkreds. Fejlprogram rapporterer konstant 20 grader til ECU.
11 Lufttemperaturmåler Fejl i strømkreds.
12 Gasspjældspositionsmåler Fejl i strømkreds.
14 Sensor for atmosfærisk tryk Fejl i strømkreds.
15 Lamdasonde, lav måleværdi Ukorrekt signal. Output <0.55v 180 sekunder ved mere end 1500 omdrejninger/min. Mulig sensor eller sensorforbindelsesfejl. Fejlprogram afbryder “closed loop operation”.
16 EGR sensor (1,8L) Fejl i strømkreds.
17 Lamdasonde, ingen ændring af signal Uændret signal i mere end 20 sekunder ved mere end 1500 omdrejninger/min. Fejl opstået ved ukorrekt blanding af benzin og luft. Eksempelvis fejl ved indsprøjtning, falsk luft eller mistænding. Fejlprogram afbryder “closed loop operation”.
18 Indsprøjtningsmængderegulator Fejl i strømkreds.
19 Brændstoftsreguleringsføler Fejl i strømkreds.
22 Stopventil Fejl i strømkreds.
23 Brændstofstemperaturføler Fejl i strømkreds.
24 Lambdasonde Ukorrekt signal.
25 PRC solenoid valve (1,8L) Fejl i strømkreds.
26 Solenoid valve (evaporative canister purge) Fejl i strømkreds.
28 EGR ventil Forkert vakuum signal.
29 EGR ventil Forkert gennemstrømning.
34 Tomgangsventil Fejl i strømkreds.
35 Reguleringsventil Nummer 2
36 Gløderør Relæ
41 Indsugningsstyreventil Fejl i strømkreds.
43 Indsprøjtningsventil Fejl i strømkreds.
46 Indsugningsstyreventil Nummer 2
49 Defekt ECU (computer)  
52 Defekt diagnose stik  
55 Automatgear Fejl i strømkreds.
56 ECU For lav spænding.
57 Relæ Indsprøjtning/tænding/ECU
60 Automatgear Skifteventil 1
61 Automatgear Skifteventil 2
62 Automatgear Skifteventil 3/4 gear.
63 Automatgear Fejl i strømkreds.
64 Automatgear Fejl i strømkreds.
65 Automatgear Fejl i strømkreds.
66 Automatgear Fejl i strømkreds.
67 Ventilator relæ Temperatur for lav.
68 Ventilator relæ Temperatur for høj.
69 Kontakt for køleventilator. Fejl i strømkreds.
71 Startspærre Signal fejl.
72 Startspærre Nøgle.
73 Startspærre Nøgle
74 Startspærre Nøgle
75 ECU ROM fejl.
76 Startspærre Nøgle
77 Startspærre Signal fejl.

Når ECU’en (computeren) måler en fejlværdi (nogle af parametrene) ændres den til at fungere efter et forprogrammeret fejlprogram med standardværdier for de forskellige censorer. Det medfører at motoren, i de fleste tilfælde, bliver i stand til at fungere selvom en vigtig sensor ikke fungerer.

Kode 1,2,3 og 4 – Motoren vil slet ikke fungere eller fungerer meget dårligt. 115 HK versioner kan fungere, men med reduceret kraft når kode 3 er identificeret.

Kode 8 – Motoren vil med stor sikkerhed fungere dårligt eller slet ikke afhængig af motor model.

Alle andre koder – De fleste fejlværdier vil ikke nødvendigvis blive registeret under normal kørsel. Effekten kan være større forurening, dårligt brændstofforbrug og/eller nedsat ydelse.

Funktionstest af switches og målere

ECU’en er afhængig af måling fra flere switches og målere for at samle information om hvad bilen gør. Eksempelvis speederens position og om frigear er valgt. Test af disse målere kan udføres ved at følge nedenstående sekvens.

 • Gør computeren klar til aflæsning ved at følge trinene under “Forberedelse”.
 • Forbind dioden til “MEN” og “+B”.
 • Kontroller at alt elektronik i bilen er slukket og bilen står i frigear. Eksempelvis A/C, ventilation, lys og radio.
 • Drej tændingsnøgle til niveauet før bilen starter. Motoren må IKKE startes!
 • Kontroller at dioden er slukket.
 • Følg nedenstående tabel for at undersøge om de forskellige switches / målere virker.
 • Husk at fjerne ledninger og diode fra diagnosestikket før bilen tændes.

Switch / Måler Diode tændt Diode slukket Bemærkning
Kobling Udkoblet Tilkoblet Bilen er i gear.
Frigear I vilkårligt gear Frigear Der må ikke trædes på koblingen
Speeder Pedal delvis nedtrykket Pedal ikke nedtrykket Ikke for 1,8L
Bremselygter Tændt Slukket Tryk på bremsepedalen (Det er den i midten )
Lys (inkl. positionslys) Tændt Slukket På NA’ere med automatisk kørelys, kan det være nødvendigt at afbryde lyset. Hvis det er monteret via det blå 12V stik i højre side kan det afbrydes ved at hive stikket ud. Ellers lyser dioden hele tiden og øvrige test kan ikke foretages.
Ventilation. Position 2,3 og 4 Slukket og position 1  
A/C Tændt Slukket  
El-bagrude Tændt Slukket  

Test af ventilator

Forbindelse “TFA” bruges til at teste ventilatoren, ventilatorrelæ og temperaturmåler. På senere modeller virker denne funktion ikke, da ventilatoren styres af ECU’en.

 • Drej tændingsnøgle til niveauet før bilen starter. Motoren må IKKE startes!
 • Forbind dioden til “GND” og “TFA. Hvis den lyser er temperaturmåleren OK.
 • Fjern dioden.
 • Hold værktøj, ledninger etc. langt væk fra ventilatoren.
 • Forbind “TFA” og “GND” med ledningen. Et klik høres fra relæet og ventilatoren starter.
 • Husk at fjerne ledninger og diode fra diagnosestikket før bilen tændes.

Test af benzinpumpe

Forbindelsen F/P bruges til at teste benzin pumpen, som normal kun er i funktion når motoren starter eller kører. Den bør ikke køre når tændingen er slået til, men motoren ikke er startet.

 • Drej tændingsnøgle til niveauet før bilen starter. Motoren må IKKE startes!
 • Åben ind til benzindækslet, som skrues af. 
 • Forbind ledningen til “GND” og “F/P”. Hvis den lyser er termostaten OK.
 • Hvis benzin pumpen fungerer skulle man kunne høre det fra tanken.

ADVARSEL: Ovenstående bør kun gøres i et kort øjeblik for at undgå opbyggelse af for stort et tryk i benzintilførslen hvilket kan være farligt.

 

Tændingspuls

Når motoren kører kan pulsen aflæses via “IG-” forbindelse. Evt. med en omdrejningsmåler. 12v kan tages fra det blå stik til højre i motorrummet. Der er to pulsudslag per motoromdrejning.

Kilder

Mazda Miata, Performance Handbook, Norman H. garrett III, Former Mazda Engineer, Miata Project, side 61.

Use and Interrogation of the Diagnostic Connector, John R Cookson, B.Sc, C. Eng, MBCS, Second Edition, May 2003

*Bemærkning til12v Diode, Michael Rasbo

En lysdiode har et spændingsfald i lederretningen på ca. 1,5v. Hvis der kommer 12v ud fra stikke vil dioden forsøge at trække spændingen ned til 1,5v. Dette bevirker at den trækker mere strøm end den er konstrueret til og vil derfor kortslutte.

(Måske med et lille fyrværkeri og røgudvikling. Ser godt ud men …. Husk på at elektronik kun er små æsker med røg. Hvis røgen slipper ud virker det ikke mere!)

 Ved at bruge en diode og en  modstand i begrænser man den strøm som der trækkes. En typisk lysdiode har et normalt lys ved 10mA. (I dette tilfælde har vi 12v – ca. 1,5 / 1Kohm = ca. 10mA)

Se også

Ændring af fælg- og dæk størrelser

Dækkets størrelse måles i Bredde (A – mm) / Profil (B – % af bredde) …